Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Từ 01/7, tăng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công 
 Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2017/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, mức chuẩn mới để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi là 1.417.000 đồng, tăng 99.000 đồng so với quy định hiện hành.

Với thay đổi nêu trên, mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 như sau:

- Diện thoát ly: 1.583.000 đồng/tháng.

- Diện không thoát ly: 2.688.000 đồng/tháng.

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 từ trần: 1.417.000 đồng.

- Cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm tiền tuất nuôi dưỡng: 1.133.000 đồng/tháng.
                                                                                    
Xem thêm chi tiết với các đối tượng khác tại Nghị định 70/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/7/2017.

Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi mới được thực hiện từ ngày 01/7/2017.

 

PV.      

[Trở về]