Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến bạn đọc về biểu trưng (logo) huyện Hớn Quản Tin có hình

 Sau thời gian 7 ngày đăng tải biểu trưng huyện Hớn Quản trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban tổ chức đã tiếp thu và nhận được ý kiến góp ý của một độc giả (không rõ danh tính, địa chỉ) cho rằng biểu trưng huyện Hớn Quản lấy đối xứng ý tưởng biểu trưng của tỉnh Bình Dương.

 

Ban tổ chức cuộc thi và Hội đồng nghệ thuật xét duyệt biểu trưng (logo) huyện Hớn Quản có ý kiến như sau: Logo của huyện Hớn Quản khác xa với logo của tỉnh Bình Dương.

 
Các điểm khác nhau:
 
1. Bố cục của Logo Bình Dương thiên về bên trái, có tháp đồng hồ, có hình con chim. Bố cục của Logo Hớn Quản thiên về bên phải, có tượng đài mang tính lịch sử rõ nét. Chữ Hớn Quản thiên về bên trái. Còn chữ Bình Dương thiên về bên phải.
 
2. Toàn bộ hình dáng, đường nét logo Hớn Quản gợi khuynh hướng bay lên; thể hiện vô cùng rõ tinh thần cách mạng và hướng phát triển của Huyện Hớn Quản.
 
3. Cách thể hiện nét trong logo Bình Dương có vẻ tinh tế hơn.
 
Ban tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) huyện Hớn Quản xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa.
 
Trân trọng./.                 
 
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
      Lê Hoàng Lâm      
[Trở về]