Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước về KH&CN Tin có hình

  (CTTĐTBP) – Bộ KH&CN vừa thông báo kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5.

 

Giải được tiến hành độc lập theo 3 cấp: Cơ sở; bộ, ngành, địa phương và cấp nhà nước (được tiến hành theo 2 bước: bước 1 tại các hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành và bước 2 tại hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước).

 

Theo đó, hội đồng cấp cơ sở tổ chức xét tặng giải thưởng từ ngày 1/12/2015 và hoàn thành trước ngày 31/12/2015. Hội đồng cấp bộ, ngành, địa phương tổ chức xét tặng giải thưởng từ ngày 5/1/2016 và hoàn thành trước ngày 28/2/2016. Hội đồng cấp nhà nước tổ chức xét tặng giải thưởng từ ngày 10/3/2016 và hoàn thành trước ngày 12/6/2016./.
 
Nhật Phong
[Trở về]