Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Biển đảo Tổ quốc
 Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo năm 2014 
  (CTTĐTBP) - Thời gian thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển năm 2014 được thực hiện từ ngày 10/8 đến hết tháng 10/2014.
 
Đợt cao điểm tuyên truyền sẽ tập trung vào các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); các luật (Biển Việt Nam, Biên giới quốc gia, An ninh quốc gia, Hàng hải Việt Nam, Thủy sản, Dầu khí). Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc… Tuyên truyền về cuộc sống lao động và tinh thần bám biển của nhân dân ở vùng biển và hải đảo của Tổ quốc; trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
 
Các nội dung tuyên truyền sẽ được tăng thời lượng tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở; đồng thời tổ chức các hội nghị, buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề pháp lý liên quan đến biển, đảo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư; tổ chức tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa hoặc kết hợp với hoạt động hè, tình nguyện của thanh thiếu niên; tổ chức dưới dạng các tài liệu tờ rơi, pa-nô, áp-phích tại những nơi công cộng; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tặng quà với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang sống, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại các vùng biển, ven biển. 

 

Các nội dung trên nằm trong Kế hoạch 143 của UBND tỉnh về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014, được ban hành vào ngày 29/7/2014./. 

Minh Thế

[Trở về]
VĂN BẢN MỚI
Thăm dò ý kiến