Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tiêu chuẩn thanh tra y tế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 
 Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Quyết định 869/QĐ-BYT về việc Phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra y tế”.

Theo đó, năng lực hành nghề thanh tra y tế được đánh giá thông qua 5 tiêu chuẩn, đơn cử tiêu chuẩn 4 về tham mưu cho thủ trưởng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chỉ áp dụng cho thanh tra Bộ, Sở Y tế như sau:

- Am hiểu pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động y tế

- Thu thập, xác minh tài liệu, thông tin từ các khiếu nại, tố cáo được giao

- Phân tích, tổng hợp các thông tin khiếu nại, tố cáo khách quan, khoa học

- Báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời kết quả xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tiêu chuẩn 5 về tổ chức thực hiện/thực hiện công tác tiếp công dân cũng chỉ áp dụng cho thanh tra Bộ, Sở Y tế. 

Quyết định 869/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 14/3/2017.

PV.      

[Trở về]