Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tiêu chuẩn nhân viên thú y xã, phường, thị trấn 
 
Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/9/2016.

Theo đó, nhân viên thú y xã, phường, thị trấn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, chăn nuôi bệnh học thủy sản, nuôi trồng thủy sản hoặc tốt nghiệp sơ cấp nếu ở tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Có sự hiểu biết pháp luật về thú y; nắm bắt và đánh giá được tình hình chăn nuôi động vật, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; có kiến thức nhận biết được dịch bệnh động vật…

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

- Bảo đảm độ tuổi làm việc theo quy định của Luật lao động.
[Trở về]