Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tiêu chuẩn giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công thương 
 Ngày 13/12/2016, Bộ Công Thương ban hànhThông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Theo đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công thương bao gồm:

- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên.

- Trực tiếp làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức.

- Có nguyện vọng được bổ nhiệm làm giám định viên. 

Việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Công Thương do Bộ trưởng quyết định; tại địa phương do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm.

Thời hạn xem xét, bổ nhiệm là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thông tư 30/2016/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2017.
[Trở về]