Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục lập lại trật tự vỉa hè, bình ổn thị trường bất động sản 
 
Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 5 của Chính phủ quyết nghị một số vấn đề nổi bật như sau: 

- Đối với các thành phố trực thuộc trung ương kiên quyết lập lại trật tự vỉa hè, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; chỉ đạo chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường BĐS, có giải pháp tăng cường quản lý, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, ổn định; Báo cáo tình hình, đưa ra giải pháp hạn chế nạn thiếu cát, khai thác cát lòng sông.

- Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như dự án sân bay Long Thành, dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất; 

- Yêu cầu Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, tăng cường quản lý và điều hành tài chính - ngân sách nhà nước chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể.

Nghị quyết 46/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ngày 09/6/2017.

 

PV.      

[Trở về]