Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Thu hồi đất của Văn phòng UBND tỉnh giao BQL Khu kinh tế xây dựng đường trục chính từ ĐT 741 vào KCN Đồng Xoài 

(CTTĐTBP) - Ngày 2/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2128 về việc thu hồi đất của Văn phòng UBND tỉnh giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh quản lý để xây dựng đường trục chính từ ĐT 741 vào khu công nghiệp Đồng Xoài III.

 

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi 1.101,3 m2 đất tại xã Tiến Hưng (thị xã Đồng Xoài) giao cho Văn phòng UBND tỉnh để bàn giao cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh quản lý nhằm phục vụ cho việc xây dựng đường trục chính từ ĐT 741 vào khu công nghiệp Đồng Xoài III. 

 

Sau khi có quyết định thu hồi đất, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú tiến hành bàn giao đất ngoài thực địa để triển khai thực hiện dự án; thực hiện thủ tục bồi thường cây cao su cho Công ty cổ phần cao su Đồng Phú theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ quỹ đất sau thu hồi và triển khai dự án đúng tiến độ.

 

Xem Quyết định số 2128: Tại đây.

                                                                                                TT.THCB

 

[Trở về]