Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam bộ lần thứ 25 

(CTTĐTBP) - Ngày 15/5, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phổ biến nội dung Thông báo số 74 ngày8/5/2017 của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam về Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam bộ lần thứ 25 năm 2017 tại Bình Dương đến các nhà nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh biết, đăng ký tham gia.

 
Xem Thông báo số 74 của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam: tại đây.
 
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tạo điều kiện để các nhà nhiếp ảnh được tham gia các chuyến đi thực tế sáng tác, góp phần vào thành công chung của liên hoan.
 
Theo Thông báo số 74 của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, các đơn vị tham gia liên hoan gồm 8 tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tây Ninh.
 
Đề tài của liên hoan là Đất nước - Con người miền Đông Nam bộ”, thông qua các tác phẩm thuộc mọi thể loại nhiếp ảnh như: Phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật... thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực; phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế…; những tấm gương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Khuyến khích các tác phẩm mang nội dung giới thiệu thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong khu vực; đề tài xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia.
 
Đối tượng tham gia là các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong khu vực miền Đông Nam bộ. Ảnh dự liên hoan là ảnh đơn dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6 Mb (không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự liên hoan lên trang web của Ban tổ chức:  www.lienhoananhkhuvuc.vn  (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại trang web)./.
 

TT.THCB 

[Trở về]