Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo đăng ký thi tuyển dụng lao động làm việc tại Hàn Quốc 

(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan thông báo và tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc. 

 

* THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2017: Xem chi tiết tại đây

Điều kiện dự thi.

 

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2017 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc. Chỉ tiêu tuyển chọn là 3.600 người, trong đó: Sản xuất chế tạo 1.500 người, xây dựng 500 người, ngư nghiệp 800 người, nông nghiệp 800 người.

 

Thời gian tổ chức các kỳ thi như sau: Thi tiếng Hàn trên giấy ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp từ ngày 17/6 đến ngày 18/6/2017; thi tiếng Hàn trên máy tính ngành nông nghiệp dự kiến từ ngày 7/8 đến ngày 6/9/2017; kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành ngư nghiệp từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2017.
 
Những người lao động đạt yêu cầu tiếng Hàn đối với các ngành sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và những người lao động đạt yêu cầu tay nghề ngành ngư nghiệp mới được làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc để giới thiệu với chủ sử dụng tại Hàn Quốc. Sau khi chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, người lao động làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc./.
 
TT.THCB

 

[Trở về]