Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo bán đấu giá tài sản đất 
Công ty cổ phần Đầu Tư TC Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản sau:
1.   Thông tin về tài sản:
-      Khu đất NP7 (50 lô):
.    Tổng diện tích: 8.030m2
.    Mục đích sử dụng đất: đất ở lâu dài
.    Tổng giá khởi điểm: 38.800.711.200VNĐ (Ba mươi tám tỷ, tám trăm triệu, bảy trăm mười một nghìn, hai trăm đồng)
-   Khu đất NP9 (50 lô):
.    Tổng diện tích là: 8.032 m²
.    Mục đích sử dụng đất: đất ở lâu dài
.    Tổng giá khởi điểm: 38.771.571.200 VNĐ (Ba mươi tám tỷ, bảy trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm bảy mươi mốt nghìn, hai trăm đồng).
* Nguồn gốc: Quyền sử dụng đất do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
* Các lô đất được bán lẻ theo từng lô xem tại Website: http://daugiabinhphuoc.com/tai-san-dau-gia/ban-dau-gia-quyen-su-dung-dat-o-khu-do-thi-moi-thi-xa-phuoc-long-np7-np9/15.html
2.   Thời gian hướng dẫn xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết 9 giờ 00 phút ngày17 tháng 06 năm 2015.
3.   Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ và tiền đặt trước mua tài sản: Từ ngày thông báo đến hết 9 giờ 00 phút ngày 19 tháng 06 năm 2015.
4.   Ngày đấu giá: lúc 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2015
5.   Địa điểm đấu giá dự kiến: Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
6.   Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín.
7.   Tiền đặt cọc: 3% giá khởi điểm.
8.   Địa điểm bán hồ sơ và nhận tiền đặt trước: Tại Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước và Ban quản lý dự án Xây dựng Trung tâm Hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long.
9.   Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước tại 730 Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, ĐT: 06516.26.27.28 truy cập http://daugiabinhphuoc.com/tai-san-dau-gia.html, hay liên hệ Ban quản lý dự án Xây dựng Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long tại đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thủy, Tx.Phước Long, ĐT 0651.3711117 để biết thông tin chi tiết./.

 

GIÁM ĐỐC
 
 (đã ký)

Đào Xuân Thành

 

[Trở về]