Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Thời gian tập sự đối với viên chức chuyên ngành y tế 
 Ngày 15/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Theo đó: 

- Người trúng tuyển các chức danh nghề nghiệp gồm: y sĩ, điều dưỡng, dược, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số viên (cùng thuộc hạng IV) phải thực hiện thời gian tập sự 06 tháng. 

- Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng (cùng hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 09 tháng. 

- Người trúng tuyển các chức danh nghề nghiệp gồm: y tế công cộng, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số viên (cùng hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 12 tháng. 

Ngoài ra, thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ ốm từ 03 ngày trở lên; thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không tính vào thời gian tập sự. 

Thông tư 43/2016/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.
[Trở về]