Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Thêm hướng dẫn thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh BHYT 
 Theo Công văn 1044/BYT-KH-TC hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC, việc thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) BHYT quy định như sau:

Thanh toán tiền khám bệnh:

- Nếu người bệnh được chỉ định khám nhiều khoa nhưng chưa hoàn thành được việc KCB trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám trong ngày tiếp theo thì lần tiếp theo thu như sau:

  + Từ lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh. 

  + Mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh một ngày không quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh. 

- Nếu người bệnh vào các khoa điều trị lâm sàng, không khám tại khoa Khám bệnh thì không thu tiền.

Thanh toán ngày giường bệnh:

- Nếu bệnh viện hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng nhưng được phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt thì áp dụng mức giá tiền giường ngoại khoa cao nhất của cơ sở KCB nơi thực hiện dịch vụ đó.

- Giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: áp dụng tối đa không quá 10 ngày sau phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 trở đi, áp dụng giá ngày giường nội khoa tại dịch vụ số 3, Phụ lục II Thông tư 37.

Xem thêm tại Công văn 1044/BYT-KH-TC ngày 29/02/2016.
[Trở về]