Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Thêm đối tượng hưởng phụ cấp chức danh tư pháp, thanh tra QĐ 
 
Quyết định 42/2016/QĐ-TTg sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/11/2016.

Theo đó, bổ sung một số đối tượng được hưởng phụ cấp như sau:

- Chấp hành viên thuộc cơ quan Thi hành án của Bộ Tổng Tham mưu với mức phụ cấp 15%

- Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án thuộc cơ quan Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu với mức phụ cấp 10%.

Ngoài ra, chức danh Trợ lý thi hành án hình sự thuộc Tòa án quân sự các cấp sẽ không còn được hưởng mức trợ cấp 10% kể từ ngày Thông tư 42 có hiệu lực.
[Trở về]