Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tết nguyên đán 2017: học sinh được nghỉ ít nhất 07 ngày 
 Đây là một trong những nguyên tắc xây dựng Kế hoạch thời gian năm học (KHTGNH) 2016 - 2017 ở các địa phương được quy định tại Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 03/6/2016.

Sau đây là các nguyên tắc xây dựng KHTGNH 2016 - 2017 ở các địa phương:

- Đảm bảo số tuần thực học: mầm non và tiểu học ít nhất 35 tuần; trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ít nhất 37 tuần; giáo dục thường xuyên (THCS và THPT) ít nhất 32 tuần.

- Phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, tập quán địa phương.

- Ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

- Nghỉ Tết nguyên đán ít nhất 7 ngày.

- Nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và KHTGNH của địa phương.

- Khuyến khích xây dựng và áp dụng KHTGNH đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS.
[Trở về]