Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tăng phí thi tuyển, nâng ngạch công chức từ năm 2017 
 Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Theo đó:

- Phí tuyển dụng (phí dự thi tuyển công chức, viên chức):

+ Kì thi có dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần (tăng 240.000 đồng)

+ Kì thi có từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần (tăng 200.000 đồng)

+ Kì thi có từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần (tăng 160.000 đồng)

- Phí dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương:

+ Kì thi có dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần (tăng 300.000 đồng)

+ Kì thi có từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần (tăng 240.000 đồng)

+ Kì thi có từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần (tăng 200.000 đồng)

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định phí phúc khảo thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức là 150.000 đồng/bài thi.

Thông tư 228/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV.
[Trở về]