Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tăng kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
 
Thông tư 338/2016/TT-BTC về lập dự toán, quyết toán kinh phí bảo đảm công tác xây dựng VBQPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật được ban hành ngày 28/12/2016.

Theo đó, định mức phân bổ kinh phí cho việc xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND ban hành mới hoặc thay thế tăng lên so với quy định cũ, cụ thể:

- Cấp tỉnh: 10 triệu đồng/văn bản (tăng 1 triệu đồng/văn bản);

- Cấp huyện: 8 triệu đồng/văn bản (tăng 1 triệu đồng/văn bản);

- Cấp xã: 6 triệu đồng/văn bản (tăng 500 nghìn đồng/văn bản);

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định mức kinh phí chi cho công tác xây dựng dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ 250 triệu đồng đến 2 tỷ đồng /dự án tùy loại văn bản.

Thông tư 338/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2017; thay thế Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP và Thông tư liên tịch 47/2012/TTLT-BTC-BTP.

 

PV.        

[Trở về]