Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy trình đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 2016 
 Ngày 15/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 981/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

Theo đó, quy trình đăng ký xét tuyển được hướng dẫn như sau:

- Xét tuyển đợt I:

+ Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.

+ Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển.

- Xét tuyển các đợt bổ sung:

+ Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.

+ Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển.
[Trở về]