Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Tin có hình

 (CTTĐTBP) – Ngày 1/7, UBND tỉnh đã ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

 

Quy định gồm 5 chương, 13 điều với những quy định chung; phân cấp quản lý di tích; trách nhiệm, quyền hạn của các cấp về quản lý di tích; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện.

 
Xem chi tiết Quy định này: Tại đây.
TT.TH-CB
[Trở về]