Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định đối với cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính 
 Ngày 30/12/2016, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng. Theo đó:

- Công ty tài chính cho vay đối với khách hàng có nhu cầu mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình; chi phí cho học tập, chữa bệnh, sửa chữa nhà ở, du lịch và văn hóa, thể dục, thể thao;

- Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không vượt quá 100.000.000 đồng (không áp dụng cho vay mua ô tô và sử dụng ô tô làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đó); 

- Có hai phương thức cho vay là cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức; 

- Lãi suất cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước về lãi suất đối với hoạt động cho vay. 

Thông tư 43/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

 

PV                    

 

 

[Trở về]