Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Thông báo
 Bản in     Gởi bài viết  
Phòng KSTTHC chuyển về Sở Tư pháp kể từ ngày 1/7 Tin có hình

(CTTĐTBP) - Thực hiện Nghị định số 48 ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), kể từ ngày 1/7, Phòng KSTTHC chính thức chuyển về Sở Tư pháp (trước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ).

 
Trước đó ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1089 về việc thành lập Phòng KSTTHC trực thuộc Sở Tư pháp. Trên tinh thần Quyết định này, bộ máy tổ chức, biên chế làm công tác KSTTHC của Phòng được chuyển nguyên trạng từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Tư pháp. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh tiến hành bàn giao nhiệm vụ, tài sản, trang thiết bị của Phòng cho Sở Tư pháp vào ngày 28/6, để Phòng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KSTTHC của mình./.
Phòng KSTTHC - Sở Tư pháp
[Trở về]
Thăm dò ý kiến