Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt danh mục các dự án cấp nước sinh hoạt tập trung kêu gọi xã hội hóa Tin có hình
(CTTĐTBP) – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 678 về việc phê duyệt danh mục các dự án cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn, kêu gọi xã hội hóa đầu tư giai đoạn 2014-2015.
 
Ảnh minh họa.
 
Theo quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc triển khai tổ chức thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn đã được phê duyệt. Trong đó, có 2 dự án kêu gọi đầu tư: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Bù Nho - Long Tân (huyện Bù Gia Mập) và công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Thanh Hòa (huyện Bù Đốp); 3 dự án kêu gọi xã hội hóa quản lý khai thác, gồm: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Lập (huyện Đồng Phú), đã hoàn thành năm 2012; công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Minh Hưng (huyện Bù Đăng) và công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh)./.
TT.TH-CB
 
[Trở về]