Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Phát động phong trào thi đua “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả” Tin có hình

(CTTĐTBP) - Từ tháng 3/2015 đến hết năm 2016, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai phát động phong trào thi đua “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại đơn vị mình.

 
Đây là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong Kế hoạch số 56 ban hành vào ngày hôm qua (19/3) về phát động phong trào thi đua “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả”.
 
CBCCVC phải xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, trung thành, cần cù, sáng tạo, có khả năng phân tích, xử lý vấn đề nhanh nhạy.
 
Trong kế hoạch này, UBND tỉnh nêu rõ: Bên cạnh những đóng góp tích cực của đội ngũ CBCCVC, vẫn còn một bộ phận CBCCVC thiếu kỷ cương, kỷ luật, chây lười, ỉ lại, chưa tận tâm, tận lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân; giải quyết công việc còn chậm, chất lượng và hiệu quả chưa cao, làm hạn chế tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, làm giảm uy tín của cơ quan công quyền nhà nước.
 
Do đó, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua này nhằm khắc phục những hạn chế trên và góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch.
 
UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, là hạt nhân của phong trào thi đua. CBCCVC phải xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, tích cực hưởng ứng và nhiệt tình tham gia phong trào thi đua này.
 
CBCCVC phải xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, trung thành, cần cù, sáng tạo, có khả năng phân tích, xử lý vấn đề nhanh nhạy; không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức các mạng, tinh thần phục vụ nhân dân.
 
UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thực hiện phòng trào phải biểu dương, khen thưởng kịp thời những CBCCVC chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả./.
 
TT.TH-CB
[Trở về]