Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Những trường hợp được bảo lưu điểm học tập trình độ cao đẳng 
 Ngày 13/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH về thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế; phương thức tích lũy mô-đun; tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp. 

Theo đó, người học được tạm dừng chương trình đang học và được bảo lưu điểm học tập nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; 

- Có giấy xác nhận của cơ sở y tế nơi người học đó khám hoặc điều trị hoặc giấy xác nhận khuyết tật (đối với trường hợp dừng học vì lý do sức khỏe);

- Đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn; 

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học; 

- Vì lý do khác, nhưng phải học xong ít nhất học kỳ thứ nhất tại trường; không thuộc trường hợp bị buộc thôi học. 

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/4/2017.

 

PV.   

[Trở về]