Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nguyên tắc quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường 
 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 18/2016/TT-BCT quy định về Thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi một số mẫu biên bản, quyết định xử phạt của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo đó, nguyên tắc quản lý và sử dụng Thẻ bao gồm:

- Thẻ được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân theo quy định theo địa bàn hoặc lĩnh vực được phân công.

- Công chức Quản lý thị trường được cấp Thẻ có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn Thẻ; không được sử dụng Thẻ vì mục đích cá nhân hay làm cản trở đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

- Trường hợp mất Thẻ phải trình báo với Công an và báo cáo bằng văn bản với Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

- Nghiêm cấm các hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, làm giả, sử dụng trái phép Thẻ.

- Công chức Quản lý thị trường trong thời gian không có Thẻ, bị thu hồi hay đang tạm đình chỉ Thẻ thì không được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm tra.

- Kinh phí làm Thẻ do ngân sách nhà nước cấp.

Thông tư 18/2016/TT-BCT có hiệu lực ngày 01/9/2016.
[Trở về]