Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nguyên tắc hoạt động Mạng bưu chính phục vụ Đảng, Nhà nước 
 Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được thiết lập và duy trì để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật nhà nước. 

Theo Quyết định 55/2016/QĐ-TTg thì Mạng bưu chính này sẽ hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm bí mật nhà nước.

- Bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

- Thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác.

- Không vì mục đích kinh doanh.

Quyết định 55/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/02/2017.

 

 

PV.        

[Trở về]