Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nguyên tắc chỉ đạo, thực hiện chỉ đạo của Hải quan Việt Nam 
 Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 188/QĐ-TCHQ về Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam. 

Theo đó, quy định nguyên tắc chỉ đạo, thực hiện chỉ đạo của Hải quan Việt Nam là: 

- Tuân thủ trình tự thứ bậc lãnh đạo, từ cấp trên xuống; được chỉ đạo vượt cấp xuống dưới khi cần thiết nhưng phải thông tin lại cho lãnh đạo phụ trách cấp dưới đó.

- Thực hiện chỉ đạo phải đảm bảo thời gian, yêu cầu; cần báo cấp trên trực tiếp hoặc người ra chỉ đạo khi gặp khó khăn.

Khi thấy chỉ đạo không đúng quy định, cần báo lãnh đạo cấp trên, nếu buộc thi hành thì bảo lưu ý kiến để miễn trừ trách nhiệm.

- Khi nhận chỉ đạo vượt cấp phải thi hành ngay và báo lãnh đạo trực tiếp biết nội dung chỉ đạo, trừ khi cấp trên đó yêu cầu không báo cáo.

- Khi xong nhiệm vụ, phải báo cáo chính xác, kịp thời, đầy đủ kết quả.

Quyết định 188/QĐ-TCHQ có hiệu lực ngày 02/02/2017, thay thế các Quyết định: 1395/TCHQ/QĐ-TCCB năm 2004; 1691/QĐ-TCHQ năm 2007 và 557/QĐ-TCHQ năm 2013.

 

PV                     

       

[Trở về]