Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nâng mức vay tối đa của sinh viên lên 1,5 triệu đồng/tháng 
 Nội dung này được quy định tại Quyết định 751/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, điều chỉnh mức vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên tối đa là 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên (mức vay hiện hành là 1.250.000 đồng).

Như vậy, mức vốn cho vay lần này tăng thêm 250.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Quyết định 751/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

PV.     

[Trở về]