Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2018, mỗi đợt bồi dưỡng CBCC xã sẽ không vượt quá 5 ngày 
 Ngày 14/9/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4962/BNV-ĐT chỉ đạo việc lập kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức (CBCC) xã năm 2018.

Theo đó, Bộ Nội vụ chỉ đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW xây dựng kế hoạch triển khai công tác đào tạo CBCC với nội dung như sau:

- Đối tượng bồi dưỡng: ưu tiên các CBCC xã trúng cử lần đầu; các xã ở địa bàn khó khăn, còn yếu và thiếu về kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Thời gian bồi dưỡng: các lớp dài ngày chia thành từng đợt, mỗi đợt không quá 05 ngày làm việc để CBCC xã đảm bảo tốt công việc đã được phân công. 

- Chương trình bồi dưỡng: Từng địa phương dựa vào tình hình, điều kiện, đặc điểm để tổ chức bồi dưỡng theo các tài liệu và chương trình đã phê duyệt. 

Ngoài ra, tại Công văn 4962/BNV-ĐT, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương chủ động huy động thêm nguồn lực từ NSĐP và các nguồn khác để hỗ trợ bồi dưỡng CBCC xã. 

 

PV.     

[Trở về]