Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mức khoán kinh phí đưa đón lãnh đạo Bộ Tài chính 
 Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1997/QĐ-BTC quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón cán bộ từ nơi ở đến nơi làm việc.

Theo đó, mức khoán kinh phí (đồng/tháng) đối với chức danh Thứ trưởng, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính được xác định như sau:

Mức khoán = Đơn giá khoán x Số km khoán x 02 lượt x Số ngày làm việc của tháng

Trong đó:

- Đơn giá khoán (đồng/km) được xác định theo mức giá của các hãng xe taxi (loại 4 chỗ ngồi) phổ biến trên thị trường;

- Số km khoán là khoảng cách thực tế từ nơi ở đến nơi làm việc;

- Số lượt đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày: 02 lượt (đi và về);

- Số ngày làm việc của tháng theo quy định của Bộ Luật Lao động (22 ngày).

 Quyết định 1997/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2016.
[Trở về]