Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Kiểm tra các địa phương về công tác xây dựng nông thôn mới 

  (CTTĐTBP) - Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh sẽ đồng loạt kiểm tra các địa phương về tình hình thực hiện NTM trong tháng 8/2014. Thời gian kiểm tra nửa ngày tại mỗi huyện, thị xã.

 

Đợt kiểm tra lần này sẽ tập trung vào các nội dung: Rà soát đánh giá chi tiết kết quả thực hiện 19 tiêu chí của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn các xã; đánh giá kết quả thực hiện nguồn vốn năm 2013, hiệu quả sử dụng nguồn vốn những năm qua về đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất; kết quả và phương hướng triển khai thực hiện các công trình áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Quyết định số 679 ngày 7/4/2014 của UBND tỉnh. Qua đợt kiểm tra nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các huyện, thị xã để triển khai nhân rộng.

 
Nội dung trên được quy định tại Kế hoạch 157 ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM./.
 
Minh Khang
[Trở về]