Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Khuyến khích di dời một số ngành nghề vào cụm công nghiệp 

Đây là nội dung quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, ban hành ngày 25/5/2017.

Theo đó, Nhà nước khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp một số ngành nghề như:

- Cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác;

- Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn;

- Sản xuất sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng lao động ở địa phương;

- Các ngành, nghề, sản phẩm có thế mạnh ở địa phương và các ngành nghề khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương;

- Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

Nghị định 68/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2017.

PV.      

 
[Trở về]