Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Khẩn trương triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế Tin có hình

(CTTĐTBP) - Ngày 7/1, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT).

Ngày 30/12, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi và các văn bản hướng dẫn luật này.
 
Theo đó, ưu tiên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện luật này để trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 1-2015 phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh; lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo, tập huấn về những nội dung mới của luật này và các văn bản hướng dẫn thực hiện; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh BHYT, thời gian chờ đợi nhằm giảm phiền hà cho người bệnh…
 
TT.TH-CB
[Trở về]