Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn mới về tham gia BHXH bắt buộc đối với công an cấp xã 
 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 4110/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với công an cấp xã.

Theo đó, căn cứ tại Luật BHXH 2014, Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định 29/2013/NĐ-CP thì những đối tượng sau đây phải tham gia BHXH bắt buộc:

- Trưởng công an xã;

- Phó trưởng Công an xã (đối với trường hợp thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã);

- Công an viên (đối với trường hợp thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã).

Lưu ý: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định Phó trưởng công an xã, Công an viên có thuộc người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hay không.

Trường hợp Phó trưởng Công an xã, Công an viên không thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Xem chi tiết tại Công văn 4110/LĐTBXH-BHXH (được ban hành vào ngày 28/9/2017).

PV.      

[Trở về]