Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn hỗ trợ gạo cho học sinh ở khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn Tin có hình

  (CTTĐTBP) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xác định đối tượng học sinh, nhu cầu hỗ trợ, quy trình xuất cấp, giao nhận, sử dụng gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 36 ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa.

 

Về xác định nhu cầu hỗ trợ gạo cho học sinh, hàng năm sau khi khai giảng năm học mới, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát, xác định số học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ gạo. Từ đó, UBND tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tiếp nhận gạo. Sau khi địa phương xác định chính xác số học sinh và số gạo cần hỗ trợ của năm học, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh việc cấp phát đúng đối tượng, đúng định mức.

 
Về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng gạo hỗ trợ học sinh, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho Tổng cục dự trữ nhà nước chỉ đạo các Cục dự trữ nhà nước khu vực vận chuyển và giao gạo cho các tỉnh theo quy định tại Thông tư 211 ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính. Việc vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện, quận, thị xã, thành phố của tỉnh để cấp phát cho các trường, học sinh được hỗ trợ do đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương thực hiện. Kinh phí vận chuyển, giao nhận do ngân sách địa phương chi trả.
 
Thời gian giao nhận gạo hỗ trợ học sinh thực hiện theo tiến độ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống nhất với các đơn vị dự trữ quốc gia được giao nhiệm vụ xuất gạo, tối đa 2 lần/học kỳ (4 lần/năm học)./.
Thanh Phương
[Trở về]