Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh BHYT 
 Nhằm thực hiện tốt Nghị định 109/2016/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh (KCB); Bộ Y tế đã ban hành Công văn 3639/BYT-KCB ngày 27/6/2017. Theo đó:

- Các cơ sở KCB được cấp phép hoạt động trước ngày 01/7/2016 nhưng không đúng theo hình thức tổ chức mới được quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP và đã có đăng ký KCB BHYT ban đầu thì:

Được tiếp tục ký hợp đồng với cơ quan BHXH nhưng đồng thời phải thực hiện các thủ tục xin cấp lại Giấy phép hoạt động theo quy định mới.

- Khi các trường đại học y mời các bác sĩ của bệnh viện công lập về giảng dạy và có tham gia KCB tại bệnh viện thuộc trường thì:

+ Bệnh viện thuộc trường phải thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề cho các giảng viên này theo Nghị định 109.

+ Việc đăng ký hành nghề đối với các giảng viên tham gia KCB nói trên phải được hoàn thành trước ngày 30/7/2017.

 

PV.     

[Trở về]