Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn đối tượng được cấp thuốc bổ trợ quân, binh chủng 
 
Thông tư 187/2017/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 25/9/2017) quy định đối tượng được bảo đảm thuốc bổ trợ quân, binh chủng gồm:

- Đặc công, trinh sát, tình báo, phi công, cơ giới trên không, thông tin trên không, vô tuyến điện - ra đa tuần thám trên không, thợ lặn:  Người trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, tác chiến.

- Trinh sát điện tử, trắc thủ ra đa: Người trực tiếp làm nhiệm vụ vận hành, sử dụng, huấn luyện, tác chiến.

- Biên giới: Người thuộc biên chế tại các đơn vị ở vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đảo gần, bộ đội tàu mặt nước: Đối tượng thuộc biên chế tại đảo gần bờ, tàu mặt nước.

- Bệnh nghề nghiệp, độc hại đặc thù quân sự: Đối tượng thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong Quân đội.

- Bộ đội Trường Sa-DK: Đối tượng thuộc biên chế tại các điểm đảo, nhà giàn, tàu trực tại Trường Sa-DK.

- Bộ đội Biên phòng: Đối tượng thuộc biên chế tại các đồn Biên phòng.

 

PV.     

[Trở về]