Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn chi ngân sách đẩy mạnh học tập cho công nhân 
 Ngày 05/5/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí cho Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập của công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo đó, nguồn ngân sách nhà nước sẽ được chi sử dụng như sau:

- Chi thực hiện nghiên cứu khảo sát về nhu cầu học tập của công nhân lao động tại 5 tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Chi cho công tác tuyên truyền.

- Chi hỗ trợ mở lớp học xóa mù chữ và phổ cập tiểu học cho công nhân, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nghèo. Bao gồm:

+ Chi hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập.

+ Chi trả thù lao đối với giáo viên.

- Chi hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức đối thoại với người lao động; hỗ trợ tổ chức thi tay nghề hàng năm.

- Chi thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án và đánh giá mô hình “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa”.

Thông tư 68/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.
[Trở về]