Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan Quân đội 
 Thông tư 153/2017/TT-BQP quy định về chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được nghỉ phép hằng năm như sau:

- Được nghỉ 20 ngày nếu dưới 15 năm công tác;

- Được nghỉ 25 ngày nếu từ đủ 15 năm công tác đến dưới 25 năm công tác;

- Được nghỉ 30 ngày nếu từ đủ 25 năm công tác trở lên;

Ngoài ra, sĩ quan ở đơn vị đóng quân xa gia đình (vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ (cả bên chồng và bên vợ); người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân) khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm:

- 10 ngày (đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên; ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới (VSVXBG) cách xa gia đình từ 300 km trở lên; ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK).

- 5 ngày (đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; ở địa bàn VSVXBG cách xa gia đình từ 200 km trở lên và có hệ số khu vực 0,5 trở lên; ở các đảo được hưởng phụ cấp khu vực).

Thông tư 153/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 11/8/2017.

PV.(TT.THCB)      

[Trở về]