Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn cách tính tiền lương hưu tăng thêm 
 
Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016) hướng dẫn cụ thể cách tính lương tăng thêm và thời gian hưởng mức lương tăng thêm đối với các đối tượng nêu sau:

- Người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016.

- Người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng.

- Giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.
[Trở về]