Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ ngân sách cho địa phương có đơn vị hành chính mới 
 Ngày 04/10/2016, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) 2017.

Theo đó, NSNN sẽ chi hỗ trợ cho địa phương có đơn vị hành chính mới được thành lập theo Nghị quyết của UBTVQH theo mức sau:

- 17.000 triệu đồng/đơn vị/năm đối với thành phố, thị xã, quận mới thành lập và huyện mới thành lập thuộc vùng cao - hải đảo;

- 13.600 triệu đồng/đơn vị/năm đối với huyện mới thành lập thuộc miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng;

- 10.200 triệu đồng/đơn vị/năm đối với huyện mới thành lập khác;

- 3.400 triệu đồng/đơn vị/năm đối với xã, phường, thị trấn mới thành lập thuộc vùng cao - hải đảo;

- 2.720 triệu đồng/đơn vị/năm đối với xã, phường, thị trấn mới thành lập thuộc vùng sâu;

- 2.380 triệu đồng/đơn vị/năm đối với xã, phường, thị trấn mới thành lập thuộc các vùng khác.

Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 có hiệu lực từ năm ngân sách 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 theo quy định của Luật NSNN.
[Trở về]