Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch và ứng dụng khai thuế qua mạng Tin có hình

(CTTĐTBP) – Cục thuế Bình Phước thông báo: Tổng cục thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7 và ứng dụng khai thuế qua mạng iHTKK phiên bản 2.2.11 kể từ ngày 1/7/2013.

Phần mềm HTKK 3.1.7.
 
Việc nâng cấp ứng dụng nhằm hỗ trợ người nộp thuế khai thuế điện tử trực tuyến cập nhật, theo dõi thông tin, nộp thuế…thuận tiện, chính xác, dễ dàng. Việc nâng cấp ứng dụng được áp dụng theo đúng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) và theo Thông tư 64 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
 
Theo đó, doanh nghiệp, người nộp thuế được hỗ trợ khai thuế GTGT, TNCN theo quý (cập nhật được mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc đối với thuế TNCN). Hỗ trợ khai thuế GTGT, TNDN đáp ứng yêu cầu thay đổi thuế suất TNDN theo 3 mức 10%, 20%, 25% và giảm 50% thuế suất GTGT cho các hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội. Hỗ trợ xác định tiền chậm nộp tiền thuế; lập thông báo phát hành theo quy định Thông tư 64 và hỗ trợ một số nội dung khác.
 
Kể từ ngày 8/8, khi kê khai tờ khai thuế có áp dụng công nghệ mã vạch 2 chiều và kê khai qua mạng, tổ chức và cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7 và ứng dụng iHTKK 2.2.11 thay cho các phiên bản trước đây./.
Lê Thanh
[Trở về]