Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ học tập, sinh hoạt phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số Tin có hình

 (CTTĐTBP) – Mức hỗ trợ học tập và sinh hoạt phí hàng tháng cho sinh viên người dân tộc thiểu số (DTTS) là 0,4 mức lương tối thiểu chung, thời gian hưởng là 10 tháng/năm học.

 

Việc hỗ trợ học tập và sinh hoạt phí nêu trên được thực hiện trong 2 năm học (2013 - 2014 và 2014 - 2015). Đối với sinh viên đang theo học tại nhiều trường thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Sau khi ra trường, nếu sinh viên tiếp tục học liên thông lên đại học - cao đẳng (đối với học sinh các trường THCN) hoặc sinh viên cao đẳng - đại học học tiếp văn bằng 2, học sau đại học (hệ chính quy tập trung) thì tiếp tục được hưởng chế độ hỗ trợ như đã nêu.

 
Để được hưởng mức hỗ trợ học tập và sinh hoạt phí hàng tháng này, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau: Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước, có thời gian sinh sống tại tỉnh Bình Phước từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm nhập trường (trừ sinh viên là người DTTS tại chỗ như: S’Tiêng, M’Nông, Mạ). Thời gian của khóa đào tạo từ 18 tháng trở lên, hệ chính quy tập trung. Thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo (có sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo) theo quy định tại Quyết định số 09 ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Thông tin trên được UBND tỉnh ban hành ngày 24/11/2014 tại Quyết định số 22 về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân./.
 
Nhật Phong
 
[Trở về]