Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ học sinh tại các thôn đặc biệt khó khăn 
 Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016) về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Theo đó, học sinh tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) để được hưởng chính sách hỗ trợ phải thỏa một trong các điều kiện:

- Học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú.

- Học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu tại xã, thôn ĐBKK đang học tại trường TH, THCS thuộc xã khu vực III, thôn ĐBKK vùng dân tộc và miền núi; xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

- Học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu tại xã khu vực III, thôn ĐBKK vùng dân tộc và miền núi đang học tại trường TH, THCS thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi; nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn.

Xem chi tiết về quy định nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 của Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016.
[Trở về]