Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hồ sơ xét hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất 
 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 27/2016/NĐ-CP về một số chế độ, chính sách đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Theo đó, hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được quy định như sau:

- Bản khai đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Riêng với những bản khai có đi kèm những giấy tờ sau đây thì không cần xin Giấy xác nhận:

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về mức độ thiệt hại vật chất khi bị sập, trôi, cháy nhà; phải di dời chỗ ở hoặc thân nhân ốm đau dài ngày từ một tháng trở lên;

+ Giấy ra viện của cơ sở y tế nơi thân nhân điều trị;

+ Giấy báo tử của thân nhân hy sinh;

+ Giấy chứng tử của thân nhân từ trần hoặc mất tích hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi cho hạ sĩ quan, binh sĩ.

Thông tư 95/2016/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.
[Trở về]