Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hồ sơ tạm ứng ngân sách thực hiên Chương trình mục tiêu QG 
 Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 349/2016/TT-BTC về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, quy định về hồ sơ tạm ứng vốn đầu tư như sau:

- Đối với dự án nhóm C quy mô nhỏ, hồ sơ gồm:

 + Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư;

 + Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính.

- Đối với dự án khác thì ngoài các giấy tờ trên cần thêm Giấy bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (chủ đầu tư gửi KBNN bản sao có đóng dấu sao y bản chính) đối với trường hợp theo quy định phải bảo lãnh tạm ứng.

Hồ sơ tạm ứng phải được chủ đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà nước. 

Thông tư 349/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/02/2017.

 

PV.      

[Trở về]