Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu công trình sáng tạo để in Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017 

(CTTĐTBP) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa đề nghị các Bộ ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố lựa chọn, giới thiệu công trình sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ đã đạt giải trong năm 2016 gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam để đưa vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017.

 
Công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016. Nguồn ảnh: http://khoahocphattrien.vn.
 
Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 sẽ được công bố và phát hành vào dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khách Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đối tượng tuyển chọn là các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do Bộ ngành, đoàn thể trung ương, Tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức trong năm 2016. Trong đó, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giới thiệu không quá 2 công trình. Thời gian gửi công trình sáng tạo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam: Từ nay đến hết ngày 25/6/2017 (theo dấu bưu điện)./.
 
 

Thế Sơn 

[Trở về]