Hoạt động huyện thị
 Bản in     Gởi bài viết  
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31/8 

*Thời tiết 24 giờ qua trong khu vực tỉnh

(CTTĐTBP) - Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh mưa rải rác. Lượng mưa cụ thể đo được tại các điểm đo như sau: Bù Nho 10.1 mm, Bù Đăng 8.3 mm, Phước Long 1.8 mm, Đồng Xoài 7.6 mm.
 

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực các huyện Chơn Thành, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài từ 32.0 – 34.00C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 30.0 – 32.00C.

 

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực tại các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long, Phước Long từ 23.0 – 25.00C. Các nơi còn lại nhiệt độ phổ biến từ 25.0 – 27.00C.
 
Nhiệt độ trung bình trong tỉnh phổ biến từ 27.0 – 29.00C.
 
Xu thế chung trong 24 giờ tới:
 
Hiện nay, trục rãnh thấp qua Bắc Bộ suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.
 
Trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh chịu tác động kết hợp của các hình thế thời tiết phân tích trên.

Dự báo cấp huyện 24 giờ tới:
 
Đài KTTV tỉnh
[Trở về]