Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều lệ tổ chức Công ty Xổ số điện toán Việt Nam 
 Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2016/TT-BTC quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

Theo đó, có một số điểm thay đổi đáng chú ý sau:

- Công ty được tự do điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

- Quyền của Công ty đối với vốn và tài sản mở rộng hơn khi được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất của Công ty để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

- Ngoài các báo cáo liên quan đến tài chính, Công ty còn có nghĩa vụ phải công khai thông tin về hoạt động khác theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu. 

- Chủ tịch Công ty sẽ được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ.

- Hợp đồng và giao dịch của Công ty với những người liên quan là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột,... của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc phải được báo cáo với chủ sở hữu Công ty. 

Thông tư 120/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/7/2016 và thay thế Thông tư 142/2012/TT-BTC.
[Trở về]